Slide Barcelona, 22 de novembre, 2023 Barcelona, 22 de novembre, 2023

La Jornada Idees Digitals, en la seva Edició Catalunya 2023, es compon de dos moments. Duna banda, acull les mentories dEspai Obert en la qual sacompanyarà projectes de la regió a repensar la seva capa digital. Daltra banda, ens convida a endinsar-nos en qüestionaments al voltant dÈtica i Tecnologia a través duna programació acadèmica oberta al públic general.

En aquest segon moment, de la de pensadors, filòsofs, docents, enginyers informàtics, dissenyadors i historiadors, abordarem lencreuament de les tecnologies emergents: la IA, les realitats immersives i la web3; per conèixer què són i com estan dibuixant els nostres contextos digitals del present i del futur. En cadascuna daquestes tecnologies jau una matriu de desafiaments ètics: des del respecte per lautoria i la propietat intel·lectual fins a la necessitat dinclusió i limpacte ambiental; que requereixen de pensar críticament, sense deixar dimaginar amb valentia i emoció.

Aquestes converses giraran al voltant dels reptes, problemes i oportunitats que ofereixen les eines digitals per generar nous productes culturals i què succeeix amb la singularitat daquestes creacions.

Finalitzarem aquest dia amb unEntorn celebratiu, una sessió de música i cerveses per compartir junts tot laprès.

A continuació et deixem els videos de la jornada:

Agenda

Dimecres 22 de novembre 2023 a #plantauno (Avda. Fabregada 22, 1.ª planta. 08907. L´Hospitalet, Barcelona)
i retransmesa en streaming.

09:00-14:00

Mentories <<Espai Obert>>

Activitat presencial dirigida als projectes culturals de Catalunya seleccionats per convocatòria pública.

Jornada Idees Digitals Catalunya 2023

17:30-19:00

19:00-20:30

Entorn celebratiu i cerveses

Amb Jokkoo Collective.

Ponents