Idees Digitals neix amb el propòsit de donar a conèixer estratègies digitals i eines que estan permetent a una comunitat d’agents, amb molta creativitat i sota pressupost, adaptar-se als nous temps i sobreviure en aquest món digital, activant i promovent noves formes de consum cultural. Per això, més enllà dels grans fòrums sobre la transformació digital de la cultura, des de grans plataformes o museus, institucions i centres culturals nacionals, és necessari posar en valor totes les eines, aliances, aplicacions i estratègies digitals que els agents culturals i organitzacions del teixit cultural, a petita escala i de manera independent, estan aportant a aquest nou món digital.

Idees Digitals és:
 • Una pàgina web trilingüe (català, espanyol i anglès) que a manera de repositori presenta artistes, gestors culturals, col·lectius, organitzacions de la societat civil, pimes i organitzacions independents que estan treballant la capa digital i que serveixen de guia i inspiració per a l’enfortiment del teixit cultural.
 • Una plataforma des d’on mapejar les estratègies digitals del sector cultural i compartir el coneixement que generen projectes culturals heterogenis, inclusius, transdisciplinars, que crein impacte social, local i mediambiental.
 • Una finestra que dona visibilitat internacional perquè agents culturals de diferents latituds reconeguin les experiències situades en altres contextos, s’inspirin, escalin i repliquin localment estratègies digitals que puguin enfortir els seus projectes.
 • Un canal formatiu per a adquirir noves competències digitals, amb el propòsit d’afavorir l’ocupabilitat i la sostenibilitat del sector.
 • Un espai de trobada i escolta que connecta les indústries culturals del sector privat independent amb el sector de les empreses digitals i tecnològiques. La plataforma està al servei d’empreses públiques i privades, organitzacions, institucions i fundacions interessades en la innovació digital, la digitalització de la cultura i les emprenedories culturals.
Idees Digitals se centra en agents o pràctiques culturals que:
 • No s’enfoquen en el desenvolupament de tecnologies sinó d’estratègies digitals amb potencial de retorn i canvi.
 • Participen en aquestes xarxes digitals d’una manera més conscient i responsable, promovent la interconnexió entre comunitats i no perdent de vista els Objectius De Desenvolupament Sostenible.
 • Es fan preguntes relacionades amb com compartir i distribuir el coneixement des d’una lògica comunitària. Assumeixen un compromís polític promovent la cultura oberta i la governança ciutadana.
 • Proposen nous relats, llenguatges, narratives, infraestructures i codis culturals de la producció cultural.
 • Expandeixen les possibilitats dels entorns digitals per a trencar llocs de comoditat, promoure espais de joc i emocionar.
 • Pensen en la possibilitat de crear noves estructures sostenibles on la vida sigui possible, redibuixant les indústries i construint noves xarxes amb perspectiva feminista.
 • Reflexionen sobre les institucions i el valor de l’intangible, creant nous espais de circulació de continguts i incentivant una interacció crítica i participativa per part dels públics i la ciutadania.
 • Promouen la sobirania tecnològica i la capacitat dels agents de decidir sobre les dades que generen, on s’emmagatzemen i com es distribueixen.
 • Aborden la cerca de solucions en col·laboració amb diferents agents, de manera col·lectiva, comprenent els territoris i les comunitats que els habiten, pensant en el seu caràcter situat sense perdre de vista la seva relació amb el món global.
 • Són propostes transformadores que es pensen des de la hibridació físic-digital, bastint ponts entre els entorns físics i la virtualitat.

La secció L’últim difon la informació sobre pròximes Jornades d’Idees Digitals o altres activitats programades en el marc del projecte. Addicionalment es podran trobar articles sobre temàtiques d’interès que han estat comissariats per diferents agents i que esperen debatre, qüestionar, il·lustrar preguntes relatives a la transformació digital i al rol dels agents culturals en aquest context. Assaig, prescripcions, lectures contemporànies del món digital podran navegar-se en aquesta secció.

Estratègies

Perfils de projectes que fan ús de diverses eines digitals ampliant els espais de consum i circulació de continguts culturals, democratitzant l’accés al capital cultural i promovent l’ús de tecnologies i recursos lliures. Aquests referents sorgeixen d’una recerca en constant construcció impulsada per Idees Digitals.

Ecosistema

Perfils de col·lectius, organitzacions i institucions que pensen en els continguts i entorns digitals, impulsant el desenvolupament d’un ecosistema transparent, inclusiu, creatiu, lliure i innovador. Aquests referents sorgeixen d’una recerca en constant construcció impulsada per Idees Digitals.

Hackers Culturals

Perfils de creadors, gestors, mediadors culturals, acadèmics i activistes que en la seva pràctica incorporen diferents eines digitals i promouen formes col·lectives, disruptives i innovadores de situar-se enmig de la transformació digital. Aquests perfils s’alimenten de totes les persones que han participat en la programació acadèmica d’Idees Digitals.

Aprèn dels Millors

Conferències, taules rodones, classes mestres, tallers i entorns col·laboratius. Aquí es podrà accedir a vídeos i recursos descargables que alimentin el desenvolupament de capacitats digitals del sector cultural. Aquesta categoria constitueix la capa formativa d’Idees Digitals.

Idees Digitals és un projecte impulsat per Ceps Projectes Socials, Trànsit Projectes, ITD, #plantauno i Plataforma/C gràcies al suport del Ministeri de Cultura i Esport d’Espanya.