Volver

Wiki Cultura Comunitaria

La plataforma CulturaComunitaria neix per les necessitats exposades en les jornades «Com tramitar un unicorn» celebrades a Saragossa l’any 2017. En aquestes jornades es va posar de manifest la necessitat de conèixer les diferents maneres de fer al voltant de la cultura comunitària, tant per les Administracions Públiques com pels projectes i iniciatives culturals que necessàriament es relacionen amb aquestes últimes. La Xarxa d’Espais i Agents de Cultura Comunitària va adoptar la plataforma com a eina per a facilitar «la cooperació i la col·laboració com a bases de l’intercanvi social, rebutjant lògiques d’explotació, imposició, dominació i concentració del poder”. La plataforma està desenvolupada amb tecnologia MediaWiki i SemanticMediawiki fent que la introducció de contingut sigui per formularis amb molta facilitat i una estètica cuidada. Aquesta eina dins de la REACC està englobada en un projecte de facilitació d’eines digitals lliures i en sintonia amb la filosofia de la cultura comunitària, de treballar des del comuna i amb un caràcter de transformació social.

Privacy Preference Center