Volver

Comunicació i Màrqueting de guerrilla

Entre el laboratori i la mentoria artística, abordarem els aspectes més rellevants a l’hora de connectar els nostres projectes artístics o culturals amb els públics, les institucions i les xarxes que els poden enriquir: la comunicació.

La comunicació i les estratègies de distribució, difusió i connexió són part indissoluble de molts dels projectes, i per això conèixer eines i mètodes que provenen d’altres entorns no necessàriament artístics pot ser una gran fórmula per arribar a articular totes les fases del projecte artístic, des de la seva formulació fins a la seva comunicació per aterrar a l’objectiu últim: el contacte amb un públic.

Etiquetes:

Privacy Preference Center