Volver

Teatronika

Projecte iniciat per Martí Sánchez-Fibla (investigador en Intel·ligència Artificial i Robòtica de la Universitat Pompeu Fabra) amb la finalitat de posar a l’abast de tot el món 5 robots NAO (que fins llavors només havien jugat a futbol) perquè interpretessin guions teatrals escrits pels participants del Concurs Teatronika, del qual s’han realitzat 4 edicions, amb un total d’aproximadament 400 guions rebuts. A cada edició del concurs li acompanya l’edició d’un llibre amb els guions guanyadors i una sèrie d’assajos; i un muntatge teatral en el qual incloem també resultats de la nostra experimentació en nous camps, com ara la generació en directe de text amb xarxes neuronals.

En 2018 Teatronika es constitueix com a associació de divulgació científica i cultural amb Beatriz Liebe, Gerald Kogler i Marti Sanchez-*Fibla. En 2021 és beneficiària de la beca Premis Ciutat de Barcelona, per a desenvolupar una metodologia en l’àmbit de l’educació STEAM, en la qual s’intersequen les arts escèniques, la robòtica i la IA.

Qui ho impulsa:
Martí Sánchez-Fibla i Beatriz Liebe Colab: UPF, FECYT, Ajuntament de Barcelona
Pais:
Espanya
Província:
Barcelona
Dades de Contacte:
Martí Sànchez-Fibla

Privacy Preference Center